• e-HRM – Inspelen op veranderende organisaties en medewerkers

Academic Service, 2001 (met H. Adam)

Dit boek werd gekozen als één van de 20 beste vakboeken door het HR Jaarboek 2002. 


  • P&O administratief bekeken

Academic Service, 2004 


  • Brugboek Personeelsmanagement

Academic Service, 2004*


  • Fundamenten Personeelsmanagement 

Academic Service, 2006


  • Coach Approach (bijdrage hoofdstuk 7***)

Coachingnet, 2006 


  • e-HRM – Nu wordt personeelsmanagement eindelijk leuk

e-HRM is het gebruik van digitale toepassingen bij personeelsmanagement. Dankzij deze toepassingen is het mogelijk om steeds beter in te spelen op de eisen van de hedendaagse medewerkers en organisaties. En nog belangrijker: op de eisen van de medewerkers en organisaties van de (naaste) toekomst. Dit boek is een introductie in de mogelijkheden en kansen die e-HRM biedt. Het staat vol met voorbeelden hoe digitale HR toepassingen in de praktijk functioneren.

e-HRM leidt onder meer tot kostenbesparingen en een hogere efficiency van de personeelsadministratie.

Digitalisering van HRM kan de afdeling P&O eindelijk uit haar isolement bevrijden en de betrokkenheid van medewerkers en managers op alle niveaus in de organisatie vergroten. Het samenspel van alle betrokkenen bij HRM maakt dat personeelsmanagement nu eindelijk leuk wordt! De hoogste tijd.

Citaten uit dit boek

De operationele meerwaarde van e-HRM komt vooral tot uitdrukking in rationalisering van het administratieve P&O proces, met name door actieve betrokkenheid van medewerkers en management.

e-HRM sluit nauw aan bij de uitgangspunten van HRM, de nieuwe eisen van jonge generaties die toetreden tot de arbeidsmarkt en die vitaal zijn voor de toekomst van organisaties.

Het is niet steekhoudend te veronderstellen dat e-HRM op zich vanzelfsprekend leidt tot een andere rol van de HR professional in de organisatie.

Pearson Education Benelux, 2011 


  • e-HRM in 2022: Idols, hologrammen en neurologische hersenscan


  • Bijdrage in het boek e-HRM – Tips om er een succes van te maken 

WEKA uitgeverij BV, 2012 


  • Betere informatie geeft managers beter zicht op hun mensen


  • Bijdrage in het boek HR over de schutting

WEKA Business Media BV, 2013 


 

*Eindredacteur, auteur van de hoofdstukken 1, Personeelsmanagement: positie, rol en taken, 2, Personeelsmanagement in de praktijk, 3, De ontwikkeling van het personeelsmanagement, 6, Organisatie is ondernemen 

**Eindredacteur, auteur van hoofdstuk 1  

*** Een coachende benadering in verandermanagement