Voor een HRM project of concept zal de adviseur in goed overleg afbakenen wat er moet worden opgeleverd, wat de verwachte doorlooptijd is en waar de sleutelmomenten liggen. De adviseur kan zelfstandig een project doen gegeven het voorgaande. Maar evengoed kan hij fungeren als project manager en in deze rol het proces runnen.

Door te innoveren kan HRM bijdragen aan competitief voordeel. Maar vaak lijken de HRM bijdragen sterk op elkaar, dan maak je niet het verschil. Conceptontwikkeling biedt mogelijkheden om een eigen identiteit te geven aan de HRM bijdrage.

U heeft behoefte aan een specifiek concept en heeft niet de ruimte om hier vanuit de interne bezetting invulling aan te geven? Dan kan de adviseur van Goodsign worden ingezet. Beleidsconcepten gericht op acquisitie van talent, op ontwikkeling van talent, brede inzetbaarheid, evaluatiesystematiek en wat dies meer zij. Steeds zal de adviseur uw organisatie als uitgangspunt nemen en de conceptontwikkeling hierop aanpassen.

Conceptualiseren betekent innoveren. Vaak laat de dagelijkse werkdruk weinig ruimte. Door een externe adviseur in te schakelen kunt u vanuit HRM significant bijdragen aan het onderscheidend vermogen van uw organisatie.

Het is niet voor niets dat de consultants Boudreau en Ramstad opmerkten dat vaak HR strategieën van concurrerende organisaties in hoge mate gelijkenis vertonen:

Most HR strategies contain the same things that appear in every other competitor’s strategy

Wat typeert onze adviseur?

  • thuis in de volle breedte van het Human Resource Management;
  • een no-nonsense benadering en aanpak en combineren denken en doen;
  • toepassingen en oplossingen op maat gesneden in de context van uw organisatie;
  • uitgebreide HR ervaring in uiteenlopende bedrijfstakken;
  • gedegen ervaring met herstructureringen, reorganisaties en F&O’s;
  • goede onderhandelingsvaardigheden (ondernemingsraad, werknemersorganisaties, juristen);
  • is goed in staat om als projectmanager zaken tot een goed einde te brengen, hierbij anderen in staat stellend om hun bijdrage te leveren.