Uw HRM Partner

De adviseur van Goodsign is snel thuis in uw organisatie. Dit betekent dat de adviseur doorgaans in een hoog tempo gevoel ontwikkelt voor wat wel en wat niet past in de cultuur van uw organisatie. Er wordt gewerkt en u haalt geen adviseur binnen die er al ras om bekend staat dat hij je horloge vraagt en je vervolgens vertelt hoe laat het is.

Als externe HR Professional kan de adviseur voor u als een effectief klankbord fungeren waar het gaat om uw HRM-beleid, de geprioriteerde activiteiten en de manier waarop uw HR-organisatie is ingericht.

De adviseur kan informatie vergaren door gemakkelijk contacten te leggen, mee te draaien in uw praktijk en inzicht in de relevante documenten. Desgewenst kan de adviseur gestructureerde interviews houden en op basis daarvan komen tot verslaglegging.

Bestaat er van uw kant behoefte om het hele spectrum van beleid en activiteiten te inventariseren en deze te toetsen aan de strategische speerpunten van uw organisatie, de ontwikkelingen binnen uw bedrijfstak of branche en aan de normen op het HRM vakgebied, dan kan een HRM IMPACT scan worden uitgevoerd. In dit geval beschikt Goodsign HRM over het HRM Impact ModelTM.

Met het HRM Impact Model worden uw HRM-beleid, -activiteiten en organisatorische inrichting stap voor stap doorgelicht. Afhankelijk van uw vraag kan dit worden beperkt tot informatieverzameling en-rapportage. Een uitgebreidere toepassing waarbij punten worden geadresseerd ter verbetering of doorontwikkeling is ook mogelijk. Tevens wordt dan aandacht besteed aan het goed afbakenen van de verbetering of doorontwikkeling (scope), welke actie dit betekent en wat de vereisten zijn om dit met succes te realiseren.
Volgens een beproefd script is de adviseur van Goodsign HRM in staat om uw HRM in beeld te brengen. Aan de hand van een praktijkgericht onderzoek met behulp van veertig items wordt in kaart gebracht hoe het HRM ervoor staat qua interne organisatie van de HR functie, de stakeholders van HRM, de (strategische maar ook de korte termijn) topics van de organisatie, de beheeraspecten van HRM, de operationele en de beleidsmatige kracht van HRM in de gegevens context. Met behulp van het HRM Impact Modelâ„¢ kunt u beter en gerichter inspelen op de vraag hoe de HR organisatie en HRM beleid zo goed mogelijk kunnen worden ingericht.

 

 

Ons HRM Impact Model is geen simpele dan wel juist een ondoorzichtige ‘afvinklijst’. Misschien is de term Operational Review, zoals in het filmpje is aangegeven, beter op zijn plaats. Met het HRM Impact Model lopen we op een praktische en samenhangende manier door uw strategische, tactische en uitvoerende HR activiteiten heen. We volgen hierbij de backbone van HRM: de processen van instroom, doorstroom en uitstroom en de noodzakelijke administratieve en beheersmatige activiteiten. Omdat onze consultants ervaren HR Professionals zijn, komen zij door gerichte interviews in uw organisatie tot een extra Added Value bij de inventarisatie van HRM in uw organisatie.